Skip to content

Gifts of Culture

Różnorodność kulturowa w kontekście przystosowania się do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami

Gifts of Culture

Różnorodność kulturowa w kontekście przystosowania się do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami

GoC

Gifts of Culture to fabularna symulacja zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Gracze zostają reprezentantami różnych grup zamieszkujących nawiedzaną powodziami dolinę rzeczną. Mimo że, reprezentują różnorodne poglądy i ideały, wszyscy mają ten sam nadrzędny cel – żeby ich grupie żyło się lepiej. Jak osiągnąć ten cel, kiedy groźba powodzi wisi nad ich głowami?

Gifts of Culture to fabularna symulacja zróżnicowanego kulturowo społeczeństwa. Gracze zostają reprezentantami różnych grup zamieszkujących nawiedzaną powodziami dolinę rzeczną. Mimo że, reprezentują różnorodne poglądy i ideały, wszyscy mają ten sam nadrzędny cel – żeby ich grupie żyło się lepiej. Jak osiągnąć ten cel, kiedy groźba powodzi wisi nad ich głowami?

GoC

Każde działanie podjęte przez graczy ma swoje wady i zalety. Dzielenie się informacjami i współpraca może poprawić ich wyniki. Nie będzie to jednak łatwe w tak zróżnicowanym społeczeństwie.

Każde działanie podjęte przez graczy ma swoje wady i zalety. Dzielenie się informacjami i współpraca może poprawić ich wyniki. Nie będzie to jednak łatwe w tak zróżnicowanym społeczeństwie.

Gifts of Culture - game setup

Gra Gifts of Culture pozwala graczom doświadczyć jak różnice kulturowe mogą stać się źródłem problemów, ale równocześnie prawdziwym darem dla całej społeczności. Zagraj i użyj “daru kultur” do lepszego przystosowania się społeczności do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami.

Gra Gifts of Culture pozwala graczom doświadczyć jak różnice kulturowe mogą stać się źródłem problemów, ale równocześnie prawdziwym darem dla całej społeczności. Zagraj i użyj „daru kultur” do lepszego przystosowania się społeczności do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami.

Korzyści

Home

Zrozum w jaki sposób czynniki kulturowe wpływają na przygotowanie i radzenie sobie ze skutkami katastrof

Home

Usprawnij komunikację i przepływ informacji w zróżnicowanym kulturowo środowisku

Home

Zdiagnozuj problemy organizacyjne i nawiąż owocną współpracę w swoim środowisku pracy

Co mówią uczestnicy

Szczegóły techniczne

time

1 - 3 godziny

players

8 graczy

setting

2 stoły

Pobierz grę

Możesz pobrać grę (elementy, które mogą być wydrukowane) i instrukcje jak przeprowadzić grę

Przeczytaj zasady korzystania z gry. Możesz również zaprosić nas do poprowadzenia warsztatu z grą, wziąć udział w szkoleniu dla moderatora i zamówić zestaw gry. 

Skontaktuj się z nami. 

Przetłumacz grę na swój język

Możesz przeprowadzić grę w języku ojczystym swoich uczestników.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić!

Kontakt

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 653874

    Gra zaprojektowana i stworzona w projekcie EDUCEN (European Disasters in Urban centres: a Culture Expert Network), w ramach programu Unii Europejskiej Horizon 2020 Programme.